Riktig utregning av barnebidrag

Publisert: 09.11.2018

Skilt, 2 jenter, 50/50. Yngste: fast bosted hos mor, eldste: fast bosted hos far.

1)Er det riktig at jeg IKKE skal betale barnebidrag for j13, og kun j7?

2)Er det riktig, uavhengig av store inntekstforskjeller? (mor ca 300 000, far ca 900 000)

3)Er det riktig at forskjell i inntekten kun gjelder den minste og andre boordninger som feks delt bosted mm.

4)Jeg har stor gjeld. Er det aldri relevant mht utregning av betalingsevne? (gjelden var begges, men jeg kunne ikke bevise det, ergo min gjeld nå).

Svar:

For å kunne foreta en vurdering av om bidragene er korrekt beregnet for dine barn er man nødt til å se vedtakene og beregningen. Jeg forstår deg slik at NAV har beregnet bidraget for begge deres barn og fastsatt bidrag for kun den yngste. Forskjellen kan ha sin årsak i at underholdskostnaden som skal legges til grunn vil være forskjellig for 13-åringen og 7-åringen. Underholdskostnaden beregnes etter faste satser, som øker i takt med barnets alder. De to barna vil komme i forskjellige grupper, henholdsvis gruppe 6-10 år og gruppe 11-14 år.

Det stemmer at gjeld ikke bli medberegnet ved beregning av bidragsevne.

Med vennlig hilsen, advokat Maria Cabrera Stråtveit

Del denne artikkelen: