Rettssak mot dansk danseskole

Publisert: 12.12.2018

Er det mulig å finne ut av om det allerede er en pågående sak mot et firma/bedrift/skole/person som man selv ønsker å gå til sak mot? I vårt tilfellet gjelder det flere unge voksne elever som sluttet på en danseskole i København - der skolen krevde forhåndsbetaling for alle semesterene og nekter å refundere noe som helst. Det ble ikke opplyst i forkant at de ikke refunderer, og elevene føler seg svindlet. Skolen er heller ikke registrert som skole men som enkeltmannsforetak.

Svar:

Dersom saken er mot en danseskole i København vil forholdet reguleres av dansk rett med mindre noe annet er avtalt mellom dere. Du bør derfor forhøre deg med en dansk advokat.

I Norge har vi ikke noe system som man kan søke på for å sjekke tvister, da må man kontakte de aktuelle domstoler og forhøre seg. Man kan også henvende seg til skolen direkte for å få opplyst fra det er tilsvarende tvister. Dette bør gjøres i samråd med advokaten som skal bistå dere dersom dere skal bruke advokat.

Del denne artikkelen: