Rettigheter ved sykemelding og oppsigelsestid

Publisert: 05.04.2019

1. Kan arbeidsgiver kreve legeerklæring om man ikke kan stille på personalmøte mens man er sykmeldt?

2. Kan arbeidsgiver kreve at man stiller til personalmøte etter man har levert oppsigelse?

3. Kan arbeidsgiver nekte å la ansatt bruke av feriedager man har til gode (og som uansett skal avvikles før nyttår) når det oppstår en akutt situasjon som medfører ikke planlagt fravær? Arbeidsgiver har tidligere tillatt å bruke feriedager for å dekke opp for for mange omsorgsdager.

Svar:

1. Jeg vil anta at du plikter å stille på personalmøtet, om du kan bevege deg, om du ikke smitter andre og om din bedring ikke forringes. Det vil normalt være eneste måte å dokumentere dette på, om arbeidsgiver ikke stoler på deg, ved en legeerklæring.

2. En er fortsatt ansatt, også i oppsigelsestiden og har fortsatt de samme forpliktelsene.

3. Dette avhenger av arbeidsgivers styringsrett som igjen er begrunnet i bedriftens behov. Sesongarbeide kan være et slikt behov. Tidligere praksis har ikke nevneverdig betydning for en ansatts rettigheter i denne sammenheng.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: