Rettigheter uten samboeravtale

Publisert: 03.02.2020

Samlivsbrudd etter 13 år. Ingen samboeravtale. Kommer ingen vei med å snakke med samboer og noe som helst, som unngår all dialog. Har felles bolig i OBOS, boligen er kjøpt på min ansiennitet. Vi deler også på lån. Jeg vet ikke hva jeg har krav på når jeg går ut, han vil jeg skal gå uten noe, kun eiendeler som klær osv.

Svar:

I mangel på samboeravtale er utgangspunktet at man ser hen til stiftelsesgrunnlaget, altså hvert av deres bidrag til finansieringen av bolig og andre eiendeler.

Dersom dere har heftet likt for felles lån og skutt inn like mye egenkapital ved kjøpet av OBOS-boligen blir resultatet at dere deler likt på salgsgevinsten etter fratrekk av lån og omkostninger ved salg.

Dersom den ene av dere har skutt inn mer egenkapital ved kjøpet enn den andre og dere samtidig har heftet likt for lånet, er utgangspunktet at den parten som har skutt inn mer egenkapital har en større eierandel i boligen. Denne eierbrøken må regnes ut. Etter fratrekk av lån mv., fordeles salgsgevinsten dermed etter (ny) eierbrøk.

Dersom det er slik at den ene av dere har skutt inn mer egenkapital, men den andre til gjengjeld har heftet for en større del av lånet slik at dere har finansiert hver deres halvpart på ulik måte, vil eierandelen fremdeles være 50/50.

Jeg vil anbefale å ta kontakt med en advokat som kan hjelpe deg med å vurdere hva du har krav på, og hvordan du kan gå frem for å kreve dette på en hensiktsmessig måte.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: