Rettigheter som selvstendig næringsdrivende

Publisert: 06.04.2020

Vi er selvstendig næringsdrivende. Kroppsomsorg og fysisk velvære og massasje. 13/3/2020 ble forbudt. Hva har jeg rett til? Har jeg rett til dagpenger fra NAV? Eller har jeg rett til en fast kostnad fra staten. Å drive virksomhet siden september 2019. Må jeg betale husleie for næringsarealer når jeg ikke kan bruke eiendommen til det formålet den ble leid for? Jeg vet ikke hvordan jeg skal gå frem i denne situasjonen.

Svar:

Alle avtaler du har inngått, gjelder like fullt, uansett korona. Du må derfor vurdere om du skal si opp din leieavtale og andre avtaler, alt avhengig av din vurdering av fremtidsutsiktene. Tenk da på at det er varslet at koronatiltak må påregnes inntil en godkjent vaksine foreligger (1 1/2 år?). Det kan vær fornuftig å starte forhandlinger raskt med gårdeiere og andre kontraktsparter som du har.

Hva du kan forvente fra det offentlige fremgår her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-tiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronavirusutbruddet/id2695404/

Men dette kan det bli endringer i.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: