Rettigheter som kausjonist

Publisert: 05.10.2015

Jeg er kausjonist på et lån som låntaker ikke klarte å betale for, og nå må jeg betale resten av lånet. Låntaker bare lar meg betale, og det virker som om han ikke kommer til å betale meg tilbakke. Har jeg noen krav som kausjonist mot låntaker, slik at jeg får igjen det jeg må betale på lånet? Og når kan jeg da gjøre noe med det? Må jeg betale det som er igjen på lånet først?

Svar:

Når du kausjonerer for en annens gjeld, så er det alltid en risiko for at du kan komme til å måtte betale denne gjelden.

Dersom du må innfri gjelden, helt eller delvis, så kan du kreve tilsvarende regress fra den som er opprinnelig låntaker (og som du har kausjonert for). Selv om du kanskje ikke kan få pengene som du har betalt tilbake med en gang, så kan den økonomiske situasjonen til den som du kausjonerte for endre seg.

Du bør derfor sikre deg at gjelden som oppstår er klar, og at den ikke foreldes. Dette kan gjøres ved at opprinnelig låntaker vedtar sin gjeld til deg skriftlig, eventuelt at du krever dom for kravet via Forliksrådet. Du kan da også få pant i eiendeler eller trekk i lønn eller trygdeytelse. Det gjelder spesielle regler for foreldelse av regresskrav. Løpende renter vil også foreldes etter hvert.

Vurder alltid om det i ettertid er slik at du har fått tilstrekkelige opplysninger om risikoen ved kausjon. Selv om nåløyet er trangt, skjer det fra tid til annen at kausjonister som ikke har fått tilstrekkelig informasjon om denne risikoen fritas fra sitt kausjonsløfte.

Med vennlig hilsen

advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: