Rettigheter som EU-borger i Norge

Publisert: 23.03.2020

Hva rettigheter har en EU-borger som nylig (3 uker siden) fikk seg jobb i Norge i forhold til permitteringer og lønn/ytelser i/etter permitteringsperioden?

Svar:

Det er ingen ulikheter i rettighetene mellom norske borgere og EU-borgere. Det er arbeidsavtalen som regulerer forholdet til arbeidsgiver og som utgjør grunnlaget for permitteringslønn. Etter permitteringsperioden vil en igjen inntre i sin opprinnelige stilling med lønnsplikt for arbeidsgiver.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: