Rettigheter på småbruk når man har fraskrevet seg odelsrett

Publisert: 02.10.2019

Jeg har fraskrevet meg odelsrett i forbindelse med at jord og skog for ca 3 år siden ble fraskilt gården og solgt. Resterende, nå et småbruk, ble ikke solgt. Jeg vurderer nå å kjøpe dette småbruket. Har jeg noen rettigheter i denne forbindelse?

Svar:

Dersom småbruket ikke er omfattet av odelsretten, men skilt fra hovedbølet, kan jeg ikke se at du har noen andre rettigheter enn øvrige kjøpere. Dersom det hviler odelsrett på småbruket, må det foretas en nærmere undersøkelse mht. om du har frasagt deg odelsretten også for småbruket.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: