Rettigheter når sommerjobben forsvinner pga korona

Publisert: 07.04.2020

Har fått indikasjoner fra bedriften hvor jeg skal ha sommerjobb at kontrakten mulig blir terminert pga. Covid-19. Har jeg noen rettigheter hvis dette kommer til å skje? Tenker i første omgang på økonomisk støtte.

Svar:

I utgangspunktet er dette et avtalerettslig spørsmål. Hva er avtalt? Hvis det er avtalt hva du skal gjøre og når, betaling, arbeidstid m.m., så kan det være at du har en avtale som er beskyttet og som du kun kan sies opp fra med lovlig oppsigelse, dvs. saklig grunn. Men oppsigelsen må også være formelt riktig etter arbeidsmiljølovens regler. Hvis du har en seriøs arbeidsgiver, så vet arbeidsgiver hvorledes dette skal håndteres, også for å ivareta dine interesser. Dette må håndteres ut fra hva som er den faktiske situasjonen, dvs. hva som er avtalt mellom dere, og om avtalen er endelig inngått mellom dere. Her kan det være mange avskygninger mht om det er et løfte, en foreløpig forespeiling av sommerjobb osv. eller en arbeidsavtale/-kontrakt. Er den skriftlig er det neppe store bevisvansker, men hvis det kun er muntlig, kan det være bevistvil mht hva som er avtalt.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: