Rettigheter når samboer har odel

Publisert: 02.03.2018

Min samboer har odel på gården vi bor på og skal nå i disse dager ta over. Saksbehandler som hjelper oss med overtakelsen anbefaler han å ha særeie på gården. Jeg er litt usikker på hva jeg føler rundt dette. Har jeg noen rettigheter hvis vi flytter fra hverandre en gang? Vil det lønne seg for oss å gifte oss eller er det like «bra» med samboerkontrakt? Er redd dette ikke er særlig lønnsomt for meg.

Svar:

Jeg kan innledningsvis nevne at din samboer uansett vil ha rett til å overta gården dersom dere senere skulle gå fra hverandre. For samboere følger dette utgangspunktet av bestemmelsen i husstandsfellesskapsloven § 3 (1) nr. 3. For ektefeller følger det samme av bestemmelsen i ekteskapsloven § 66 (2). Dette skyldes rettighetsvernet som din samboer vil ha i kraft av å være odelsberettiget. I begge tilfellene vil du imidlertid ha en begrenset bruksrett dersom det skulle foreligge særlige grunner.

Når det gjelder dilemmaet som du står ovenfor i dette tilfellet, vil jeg anta at den aktuelle saksbehandleren mener at din samboer skal stå som eneeier av gården. Avtale om særeie blir nemlig først aktuelt dersom dere skulle gifte dere i fremtiden. Dersom din samboer blir eneeier av gården, vil han som et klart utgangspunkt også overta gården uten å måtte kjøpe deg ut dersom dere skulle gå fra hverandre. For din del er det derfor viktig at du enten får en sameieandel på gården eller at det blir inngått en samboerkontrakt som sikrer rettighetene dine ved opphør av samboerskapet. Dette kan f. eks skje ved at du blir tilgodesett med et nærmere angitt beløp fra din samboer. I prinsippet vil dere ha avtalefrihet for hvordan oppgjøret kan skje og hvordan dine rettigheter skal sikres.

Situasjonen blir i utgangspunktet den samme dersom dere gifter dere og din samboer krever at gården blir gjort til hans særeie. I et slikt tilfelle vil han kunne kreve at gården blir holdt utenfor det økonomiske oppgjøret dersom dere skulle gå fra hverandre. Det vil derfor innebære en viss risiko for deg dersom du aksepterer at gården blir gjort til hans særeie ved et senere ekteskap. På denne bakgrunn vil du neppe ha større grad av sikkerhet ved et ekteskap sammenlignet med et samboerskap. Snarere tvert i mot vil muligheten for å inngå en samboeravtale innebære at du vil ha større grad av fleksibilitet til å sikre rettighetene dine på best mulig måte.

Del denne artikkelen: