Rettigheter når man er permittert fra flere små stillinger

Publisert: 23.03.2020

Jeg har 40 % fast stilling i en barnehage, men har kompensert dette med å jobbe som vikar både i min barnehage, og andre barnehager for å få jobbet 80 %. Nå er jo alle barnehager stengt, og jeg får derfor naturligvis derfor bare utbetalt 40 % lønn av den barnehagen jeg jobber i. Kan jeg søke om noe tillegg hos NAV siden lønnen min nå blir halvert?

Svar:

Du bør absolutt kontakte NAV for å få avklart din situasjon, herunder forholdet til dine øvrige arbeidsgivere. De arbeidsgiverne hvor du er vikar, har også forpliktelser overfor deg. Hvilke forpliktelser dette er, følger av dine arbeidsavtaler og vikarforholdene.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: