Rettigheter etter at man har frasagt seg odelsretten

Publisert: 11.12.2017

Min halvsøster kjøpte familiegården fra min mor i 2009, da måtte jeg og min lillebror frasi oss odelsretten. Hun kjøpte den fordi hun var den eneste som kunne på det tidspunktet, det var en krisesituasjon fordi min mor hadde ødelagt gårdens økonomi. Det ble understreket at dette var den beste løsningen for å beholde gården i familien. Nå har jeg funnet ut at søsteren min vil selge gården på det åpne markedet, til tross for at jeg og min bror vil kjøpe gården. Har jeg noen rettigheter her?

Svar:

Det følger av odelsloven § 25 at en odelsfraskrivelse må være skriftlig. Den kan gjelde overfor enkelte odelsberettigede, eller den kan gjelde generelt. Hvis du bare har fraskrevet deg odelsretten overfor din søster, kan du fortsatt ha rett til odelsløsning når hun selger eiendommen videre. Hun kan alltid selge den på det åpne marked, men hvis du og din bror har odelsretten i behold kan dere gjøre gjeldende løsningsrett innen seks måneder etter overdragelsen.

Del denne artikkelen: