Retten til dagpenger

Publisert: 15.01.2016

Jeg sa opp min jobb frivillig og gikk på dagen på grunn av manglende tillit fra arbeidsgiver. Dette skjedde i 2015. Vi var enige om at jeg sa opp selv og gikk på dagen.

Spørsmålet er når jeg vil ha rett på arbeidsledighetstrygd fra det offentlige. Slik jeg leser loven var karenstiden i 2015 på 8 uker fra siste dag jeg var lønnet av arbeidsgiver. Imidlertid hevder NAV at jeg først må vente 3 måneder som er oppsigelsesfrist, for så å vente 8 uker etter det igjen, altså 5 måneder uten rett på dagpenger. Hva er riktig?

Svar:

Du er per definisjon ikke arbeidsledig så lenge du oppebærer lønn for ditt arbeide, uavhengig av om du har arbeidsplikt eller ikke. Så lenge du har lønn fra arbeidsgiver, selv om dette er lønn i oppsigelsestid, så har du ikke krav på dagpenger.

Imidlertid kan du ved en klargjøring av forholdet med hensyn til bakgrunnen for oppsigelsen tilfredsstille krav til dagpenger uten karenstid selv om du sa opp selv. Ta kontakt med NAV om hvordan du skal utforme en søknad om dette.

Ta eventuelt kontakt med en advokat for å få hjelp til å utforme søknaden med en klargjøring av forholdet på arbeidsplassen som foranlediget oppsigelsen m.m. Forlenget ventetid gjelder ikke hvis du hadde rimelig grunn til å si opp din stilling, jamfør Folketrygdloven § 4-10.

Med vennlig hilsen

Advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: