Rett til sykepenger

Publisert: 27.04.2020

Har vært igjennom kreftbehandling som gikk over 1 år. Kom meg tilbake i 100 % jobb 1. januar 2020. For å ha opptjent rett til sykepenger, må jeg jobbe i 100 % i 26 uker. Hva skjer nå når jeg har blitt permittert fra jobben min? Må jeg begynne på nytt med opptjening av 26 uker, når jeg får komme tilbake på jobb etter krona?

Svar:

"Arbeidsfør" er et helsebegrep som beskriver arbeidsevnen, ikke om du har arbeide eller ikke. Hvis du permitteres, så må du nødvendigvis være "arbeidsfør", og du fortsetter å være "arbeidsfør" mens du er permittert og venter på å bli kalt tilbake til jobben din.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: