Rett til fri rettshjelp

Publisert: 02.02.2016

Jeg bor i en bemannet bolig og lurer på om hvilke rettigheter man har. Har man rett til gratis advokat på lik linje som fri rettshjelp når man bor i bolig? 

Svar:

Fri rettshjelp innebærer at det offentlige betaler for advokatbistand. Det er enkelte sakstyper som er prioriterte. Du skriver at du bor i en bemannet bolig. Jeg vil tro at du ofte har med en eller annen offentlig myndighetsutøvelse å gjøre.

Siden boligen du bor i er bemannet, så møter du mennesker som har oppgaver og oppdrag som er forankret i enkeltvedtak som har med deg å gjøre. Generelt er det slik at dersom du er misfornøyd med et vedtak eller en tjeneste, så kan du klage. Dersom du ikke får annen hjelp til å klage, så kan nok en advokat i visse tilfeller dekkes under fri rettshjelp.

Dersom du bare har spørsmål, eller trenger hjelp til å søke om noe, så skal vedkommende myndighet hjelpe deg med dette. Det å bo i en bemannet bolig gir helt sikkert mange og gode fordeler. Likevel kan nok nærheten og avhengigheten som gjerne følger det å bo i en slik bolig, i sjeldne tilfeller forsterke negative opplevelser. Fylkesmannen, fylkeslegen og Statens helsetilsyn er sentrale statlige tilsynsorganer som tar sin rolle alvorlig.

Med vennlig hilsen

Advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: