Rett til fri rettshjelp?

Publisert: 20.03.2017

Jeg kjenner noen som har måttet flytte fra mannen sin. Han nekter å signere under flyttemeldingen for barna og det fordi han ikke vil betale noe barnebidrag. Barna ønsker ikke å være/bo hos han. Hun er for tiden uten jobb og nå nylig ble en av barna hennes alvorlig syk. Hun kan da ikke jobbe. Hun ser seg nødt til å gå til retten for å få krav på barnebidrag. Hva er rettighetene hennes i forhold til fri retthjelp?

Svar:

Dersom man skal ha krav på fri rettshjelp må man ha en inntekt/trygdeytelse som ikke overstiger kr. 246 000. Er man samboer/gift kan den samlede inntekten ikke overstige kr. 365 000. Man kan heller ikke ha en formue som overstiger kr. 100 000.

Med vennlig hilsen

Advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: