Rett til fri på røde dager i ny stilling?

Publisert: 23.03.2020

Jeg er fast ansatt i kommunen, jobber dagtid. Dermed fri røde dager osv. Pga korona er jeg for en periode omplassert i en bolig og jobber turnus. Helt ok såklart! Har jeg fortsatt rett på fri ved røde dager? Og hvis jeg jobber, får jeg bare tilleggene eller som om jeg jobber en ekstra dag?

Svar:

Din rett til fri fremgår av arbeidsmiljøloven eller tariffavtale, eventuelt av bestemmelser i din ansettelsesavtale. En endringsavtale som tydeligvis er inngått mellom deg og din arbeidsgiver, medfører at dere har inngått en ny avtale som nå regulerer ditt arbeidsforhold.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: