Rett til arv etter handikappet sønn

Publisert: 17.09.2019

Min avdøde multihandikappede sønn har testamentert alt (ca.2 mill NOK) til sin mor. I den forbindelse lurer jeg på om jeg har noen rettigheter som far mht til arven etter min sønn? Dette testamentet var ukjent for meg inntil han døde 31 år gammel.

Svar:

For at et testament skal være gyldig må det oppfylle formkrav og for multihandikappede må flere forhåndsregler oppfylles ved opprettelsen. Er det opprettet av verge, kan ikke vergen tilgodeses ved testamentet, det bør ligge ved legeattest, testamentet skal godkjennes av Fylkesmannen m.m. Dersom mor var verge for deres sønn, kan det medføre ugyldighet dersom hun har vært involvert ved opprettelsen av testamentet hvor hun er tilgodesett.

Dersom testamentet blir kjent ugyldig vil foreldrene etter arveloven arve likt, når avdøde ikke hadde egne barn.

Del denne artikkelen: