Rett til å kjøpe nabotomt?

Publisert: 27.02.2020

Vår eiendom grenser til en tomt som går ned mot innsjø. Vi er rettighetshavere til denne tomta, reg i kartverket med tinglyst skjøte fra ca 1960. Eiere kan kun bruke tomta som rulleplass for tømmer, noe som ikke har vært aktuelt de siste seksti årene. Vi har bruksrett ellers. Siden tomta har "tilhørt" vår tomt så lenge ønsker vi å kjøpe den, men eierne svarer ikke på vår høflige henvendelse. Har vi noen rettigheter ifm kjøp?

Svar:

Jeg synes denne problematikken var ganske spesiell. Normalt ville det nok være "motsatt" ved at dere har eid tomten, men at den andre tomten har en rettighet til deres tomt som rulleplass for tømmer.

I utgangspunktet så tilsier deres spørsmål et klart nei til at dere har noen rettigheter til kjøp. Men jeg vil ikke avvise at det via kontraktstolkning kan tilsi at eiendommen er i realiteten deres eventuelt at man har en kjøpsrett til tomten - når rulleplass for tømmer - ikke er aktuelt lengre.

Jeg ville undersøkt derav de historiske dokumentene til samtlige tomter som har tilknytning til denne saken for å få vurdert dette nærmere.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: