Rett på verdier fra dødsbo

Publisert: 02.02.2016
Emneord: , ,

Jeg har vært samboer med en kvinne som døde i 2015. Vi hadde ikke samboerkontrakt. Vi var sammen i 15 år og nå må jeg flytte fordi hennes datter skal selge leiligheten som jeg har brukt mye penger på å pusse opp. Har jeg rett på verdier fra dødsboet?

Svar:

Når det gjelder felles samliv og investeringer i bolig som brukes felles, så kan det oppstå mange problemstillinger. Lovverket løser bare i liten grad de situasjoner som kan oppstå. Lov om husstandsfellesskap regulerer situasjonen ved den enes død, dersom samboerskapet har vart i minst 2 år.

På visse vilkår kan gjenlevende få rett til å kjøpe boligen, rettigheter til innbo mv. De store spørsmålene løses imidlertid på annen måte. Selv om det skal mye til, kan investeringer i den felles boligen, gjøre endringer i eiendomsretten. Alternativt kan slike investeringer gi rett til en andel av verdien, eventuelt at betalte penger refunderes.

Slike vurderinger vil alltid være helt konkrete i den enkelte sak, men bygger på det man kaller alminnelige berikelses- og restitusjonsprinsipper. Rimelighet vil ofte være en rettesnor ved slike avgjørelser. Samlivsavtale og testament er viktige dokumenter for dem som lever sammen uten å være gift.

Med vennlig hilsen

Advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: