Rett på lønn i oppsigelsestiden?

Publisert: 20.09.2019

Jeg har jobbet i et firma som avisbud fra 2007. Har jeg rett til lønn i oppsigelsesperioden når jeg har attest fra legen at jeg er frisk, men kan ikke lenger jobbe som avisbud pga ulykke på arbeidsplassen og problemer med foten? Arbeidsgiver har ikke andre stillinger for meg enn avisbud, og han sier at jeg likevel må jobbe pga manglende sykemelding fra legen. Legen sier at jeg er frisk og kan jobbe, men ikke som avisbud. Jeg har vært sykmeldt tilsammen i ett år og har mistet rett til sykepenger.

Svar:

Ettersom du ikke er frisk nok til å arbeide som avisbud, og arbeidsgiver ikke har annet arbeid til deg, er min vurdering at du skal ha rett på sykepenger i 52 uker (ett år). Vilkåret for rett til sykepenger er arbeidsuførhet. Dette vilkåret mener jeg er oppfylt i ditt tilfelle. Siden du nå har mistet retten til sykepenger, kan du søke om arbeidsavklaringspenger. Se NAV sine hjemmesider om dette: https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/Sykepenger/Sykepenger+til+arbeidstakere#chapter-6

Del denne artikkelen: