Rett på arv fra odelsgård som bror har kjøpt

Publisert: 12.01.2018

Jeg lurer på noe angående fordeling mellom 3 søsken ved salg /overtagelse av gårdsbruk . I 1999 vart mor og far skilt etter 25 års ekteskap. Vi var en familie på 5. Spørsmålet er : Da sønn kjøpte gården av far i 2005 , fekk itte vi andre noe som helst . Har vi som søsken krav på en viss prosentandel ved salg/overdragelse av gardsbruk ? Søster frasa seg odel. Og jeg ønsket itte å ta over på grunn av at far var ugrei.

Svar:

Så lenge en overtagelse blir foretatt og er en realitet mens selger/giver fortsatt lever, plikter ikke foreldre som overdrar en eiendom å behandle barna likt. Et salg eller en gave til ett av barna utløser ingen rett til oppgjør for øvrige barn. Dette blir annerledes hvis den som overdrar eiendommen sitter i uskifte, men det er ikke tilfelle her. At eiendommen er et gårdsbruk, eventuelt også en odelseiendom, har ikke betydning i denne sammenheng.

Del denne artikkelen: