Rektor varslet ikke foreldre om elev med problemer

Publisert: 14.05.2018

Spørsmål om skolens aktivitetsplikt. Rektor ved barneskolen ble oppringt av en mor (med barn i samme klasse) som varsler om at en elev sier at han vil ta livet sitt. Rektor varsler ikke hjemmet eller elevens psykolog (som hun har kontaktdata til). Hva bør hjemmet gjøre i en slik situasjon, har rektor brutt sin aktivitetsplikt?

Svar:

Dersom det var grunn til å ta henvendelsen på alvor burde rektor åpenbart ha agert i hvert fall i forhold til en orientering til hjemmet. Dette kan dog stille seg noe annerledes dersom barnet hadde fylt 16 år på tidspunktet for henvendelsen da reglene rundt medbestemmelsesrett, taushetsplikt m.m er noe annerledes.

Uansett tenker jeg rektor burde kontaktet helsesøster på aktuelle skole, evt barneverntjenesten slik at noen kunne bistå i situasjonen.

Jeg tenker det er betimelig å følge opp dette, i første rekke med en henvendelse til skoleledelsen i kommunen, evt. Fylkesmannen.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: