Reklamere boligkjøp

Publisert: 04.06.2015

Kjøpte nøkkelferdig hus i 2008. Nå viser det seg at det lekker vann inn på grunn av at vinduene ikke er satt inn forskriftsmessig. Firmaet som bygde for oss sier de ikke er ansvarlig siden det er over fem år siden. Jeg mener fem års-regelen ikke gjelder siden jobben ikke er gjort etter forskriftene fra begynnelsen av. Har du et råd til meg om hvordan jeg kan forholde meg i dette. Hva er riktig? Det blir veldig dyrt for oss å måtte reparere alt dette. Forsikringen min dekker inneskader.

Svar:

Etter bustadoppføringsloven § 30 skal mangler reklameres på innen rimelig tid, og senest 5 år etter overtakelsen. Etter bestemmelsens fjerde ledd, gjelder ikke reklamasjonsfristene dersom entreprenøren, eller en han svarer for, har handlet grovt uaktsomt.

Grovt uaktsomt er strenge vilkår, og det er ikke lett å få gjennomslag for at et arbeid er utført uaktsomt. Brudd på forskrifter alene vil ikke nødvendigvis tilfredsstille kravet om grov uaktsomhet, fordi forskriftene ofte har skjønnsmessige krav til hvordan byggverk skal utføres.

Med vennlig hilsen

advokat Marianne Teisbekk

Del denne artikkelen: