Reklamasjon av leilighet

Publisert: 21.10.2015

Jeg kjøpte en leilighet i juli 2012, og ved fornying av røropplegget i blokken i sommer ble det avdekket store feil og mangler i det tekniske rommet. Manglene gjelder både branntetting og rørleggermessige forhold, og må utbedres forholdsvis omgående. Tidligere eier renoverte leiligheten for ni år siden og benyttet fagfolk til jobben. Kan jeg henvende meg til tidligere eier, evt. de firma som utførte jobben, og kreve dekning av utgiftene eller gi aktuelle firma mulighet til å rette opp feilene?

Svar:

Det vil være et klassisk spørsmål om det foreligger en mangel ved kjøp av denne leiligheten. Jeg anbefaler i slike tilfeller at man reklamerer på forholdet så snart som mulig til selger og ber om et svar på dette. Det er viktig at du klargjør at du med dette "klager" eller reklamerer på forholdet da du anser dette som en mangel. Du trenger ikke i reklamasjonen å klargjøre hva du mener du har rett på.

De forhold du nevner kan nok utgjøre en mangel ved kjøpet det beror på en helhetsvurdering på om dette kan anses for enten å utgjøre en mangel da det er gitt uriktig eller mangelfulle opplysninger ved kjøpet. Alternativt må mangelen anses som en vesentlig mangel ved kjøpet for at du kan gjøre gjeldende krav som utbedring, erstatning og i enkelte tilfeller heving av kjøpet. For å vurdere dette nærmere vil jeg anbefale at du søker advokatbistand. Din forsikring kan inneholde en klausul om rettshjelp ved en slik sak.

Med vennlig hilsen

advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: