Redusert kostgodtgjørelse for utenlandsopphold

Publisert: 05.09.2019

Jeg jobber i 4/4-rotasjon i utlandet. Arbeidsgiver reduserer kostgodtgjørelsen med 25 % etter 28 dager og refererer til Statens reiseregulativ. Er dette riktig, da jeg ikke har 28 dager sammenhengende opphold på samme oppdragssted i og med at jeg kun har noen dager i land før jeg reiser offshore, som jo må regnes som nytt oppdragssted. Redusert sats blir opprettholdt ved påfølgende reise, er det riktig å regne friperioden som avspasering eller skal det løpe nye 28 dager med full godtgjørelse?

Svar:

Hvis sammenhengende​ opphold på samme oppdragssted varer utover 28 døgn, skal satsene for kost reduseres med 25 % fra og med det 29. døgnet. Hvor snevert en skal se "samme oppdragssted" må fortolkes konkret. Er du i Nigeria og på og av en oljeplattform der mens du for arbeidsgivers regning oppholder deg på land innimellom, er du nok på "samme" arbeidssted. Reiser du derimot hjem til Norge mellom oppholdene på ulike oljeplattformer, så oppholder du deg ikke på samme oppdragssted sammenhengende.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: