Redd onkels arv blir tatt av kreditorene

Publisert: 16.04.2019

Min farmor døde nylig. Etterlater seg barn, én av dem bor i huset hennes. Det har han gjort de siste årene pga mye gjeld - han stilte opp som kausjonist for en kamerat for mange år siden og skylder mye. Han ønsker å bli boende mot at søsknene får hans del av arven og står som eiere - han kan jo ikke eie huset, for da tar kreditorene pant i huset og selger huset. Ved salg av huset vil hans del bli tatt av banken/kreditorer. Har dere et råd?

Svar:

Din onkel kan frasi seg arv, selv om han har kreditorer. Om han har egne livsarvinger, vil da de normalt tre inn i hans del. Han kan også frasi seg arv om de selger huset. Din far og bror har rett til å la han bo der uten at kreditorer kan si noe på det. Det anbefales at det lages konkrete avtaler her; forpliktelser til vedlikehold osv.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: