Redd for at mannen skal gå personlig konkurs

Publisert: 03.05.2018

Mannen min er selvstendig næringsdrivende med enkeltmannsforetak. Han er skyldig i skatt og moms, på grunn av dårlig drift og prioriteringer. Jeg frykter at vi skal gå personlig konkurs. Jeg har mulighet til å betale gjelda, men er redd det samme skal skje igjen. Ved overdragelse av eiendom mellom ektefeller, kan jeg få kreditorer etter meg, hele 2 år etter overdragelse, om hans halvdel er gitt som gave? Kan jeg kjøpe hans del for en avtalt sum og unngå dette?

Svar:

Det kan innledningsvis nevnes at 2 årsregelen som du henviser til, gjelder dekningslovens regler om omstøtelse i konkurs. Etter bestemmelsen i dekningsloven § 5-2, følger det nemlig at gaver til en ektefelle kan omstøtes dersom disposisjonen skjer senere enn to år før fristdagen. Skulle eksempelvis din ektefelle gå konkurs 1.7.2020, må eiendommen være overført før 1.7.2018 for at regelen ikke skal komme til anvendelse. Denne formen for kreditorforfølgning forutsetter likevel at din ektefelle faktisk går personlig konkurs og at han han beviselig var insolvent på det tidspunkt gaven ble gitt. Reglene om omstøtelse kan ikke benyttes dersom din mann ikke skulle gå konkurs.

Dersom planen din er å betale gjelden på vegne av din ektefelle, vil du følgelig fortsatt kunne gjøre dette, og samtidig få hans andel av eiendommen overført som en gave. Dette skjer rent praktisk ved at du først innfrir gjelden slik at vilkåret om beviselig insolvens ikke blir oppfylt. Deretter kan overdragelsen av eierandelen finne sted. Om dere går en slik løsning, er det imidlertid viktig at dere utarbeider både skjøte og ektepakt for overdragelsen. Det er nemlig bare på denne måten at du vil få absolutt rettsvern mot din ektefelles øvrige kreditorer.

Du kan naturligvis også erverve hans andel for en avtalt sum så lenge det ikke er tale om et såkalt gavesalg. I sistnevnte tilfelle må det nemlig også tinglyses en ektepakt for at du kan være sikker på å ha kreditorvern.

Del denne artikkelen: