Redd for å miste foreldreansvar

Publisert: 08.08.2019

Min ekssamboer har kontaktet tingrett for å få 100 % foreldreansvar for barnet vårt. Hun oppgir som grunn at det er manglende kommunikasjon oss i mellom. Jeg må skrive et tilsvar til tingretten, men er usikker på hvordan jeg skal formulere meg. Vi har meklet flere ganger, og hun krever mer samvær uten grunn. Selv etter at hun har sagt i tidligere mekling at jeg kan få mer. Jeg og barnet har allerede kommet dårlig ut av dette da vi bare har 30 % samvær med hverandre. Jeg kan ikke miste foreldreansvar.

Svar:

Innledningsvis vil jeg nok anbefale deg å konsultere en advokat i forbindelse med utarbeidelse av tilsvar og evt. bistand i prosessen videre. Dersom du velger å ikke benytte advokat har tingretten et ansvar for å hjelpe deg med å sette opp ditt tilsvar til rette.

Det er vanskelig å gi generelle råd i en konkret sak, men det som er sikker juss er at det skal svært mye til for å bli fradømt del i foreldreansvaret. Det at foreldre ikke kommuniserer er i utgangspunkt ikke grunn god nok. Det er gjerne der den ene partene nekter å medvirke ved sin underskrift eller samtykke til utstedelse av pass, nødvendig behandling eller lignende at dette kan være aktuelt. I tillegg ser man at domstolene også kan frata en forelder del i foreldreansvaret der vedkommende åpenbart er uskikket til å inneha dette. Dette kan være begrunnet i rus, alvorlig psykiatri, vold eller lignende.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: