Redd for å bli oppsagt pga sykdom

Publisert: 14.04.2020

Jeg jobber på et hotell som resepsjonist med 100 % fast kontrakt. Hotell sendte meg til et medisinsk senter for en helsekontroll og legesenteret laget en rapport til Arbeidstilsynet og NAV om at helseproblemet mitt, hjertearytmi, kanskje har sammenheng med nattarbeid. Jeg planlegger når jeg er frisk til å gå tilbake på jobb som før, men fordi det er en rar situasjon, er spørsmålet mitt om direktøren kan bruke denne rapporten mot meg.

Svar:

Du kan ikke sies opp med bakgrunn i sykemeldingen din. Når det gjelder ditt arbeide etter friskmelding, så må arbeidsgiver hensynta din situasjon og ta dette opp med hovedverneombudet, eventuelt med din lege, om du samtykker, for å finne en annen løsning på ditt nattearbeide. Men, det forutsetter at du ikke blir helt frisk, eller at du fortsatt vil ha helserisiko ved nattearbeide. Arbeidsgiver plikter da å se etter andre arbeidsoppgaver for deg eller å tilrettelegge ditt arbeide for å redusere din helserisiko. Dette er ikke en enkel situasjon, verken for deg eller din arbeidsgiver. Men det påligger dere begge å forsøke å finne frem til en løsning som ivaretar din helse. Arbeidsgivers forpliktelser i denne relasjon, er omhandlet i arbeidsmiljølovens kapittel 3 som har en rekke bestemmelser som arbeidsgiver må følge. Arbeidstilsynet kan overvåke og kontrollere at arbeidsgiver føler lovens krav.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: