Råderett over disponibel arv ved sykdom

Publisert: 08.10.2019
Emneord:

Når gjenlevende forelder er påvist Alzheimer, finnes det da begrensinger i råderetten(forelder sin) over disponibel arv? Hørte en gang at f.eks. sykdom, som alvorlig kreft uten andre alternativer enn lindrende behandling, stoppet retten til f.eks. å gi bort hytter, biler, hus eller andre eiendeler, til f.eks. 1 av sine arvinger. Evt. ville det i arveoppgjør bli vurdert en takst etter markeds verdi, for eiendelen gitt etter påvist uhelbredelig sykdom, inntraff.

Svar:

Det er her et spørsmål om livsdisposisjoner og dødsdisposisjoner. Gjør man ting som skal gjelde etter at man er død må dette gjøres via et testament for at det skal være gyldig. Og da er man innenfor reglene for testament.
Nå er ikke nødvendigvis alvorlig kreft nok for å være på dødsleie, slik at det blir en dødsdisposisjon, da man kan leve lenge med en alvorlig kreftdiagnose. Dette må vurderes nærmere.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: