Råd til brudd av kjøpskontrakt

Publisert: 10.04.2018

Min mor valgte å selge huset sitt før visning og skrev under på kontrakt med kjøper høsten 2017 hvor overtakelse høsten 2018 ble avtalt. Vi visste at det ville være en risiko å selge før visning da huset har en attraktiv beliggenhet. Nå i det siste har flere ringt og sagt seg interessert i huset da de har hørt gjennom sine bekjente at huset "snart skal legges ut for salg". Hvordan er mulighetene og konsekvensene ved å bryte en kontrakt fordi man får et høyere bud?

Svar:

Dersom det foreligger en gyldig inngått kontrakt på disse vilkårene, vil selger ikke kunne bryte kontrakten under henvisning til at det har kommet andre interessenter som har gitt signal om et høyere bud. Konsekvensene ved et slikt avtalebrudd, er at kjøper på de vilkår som følger av kapittel 4 i avhendingsloven, vil kunne fremsette en rekke misligholdsbeføyelser ovenfor selger. Dette omfatter blant annet rett til oppfyllelse av avtalen eller erstatning.

Del denne artikkelen: