Privat lån med pant i bolig

Publisert: 01.02.2016

Vi vurderer å hjelpe en venn med et privat lån på rundt 500 000 kr. Hun eier i dag et hus med takst på 2 800 000, men dette er belånt med 1 100 000 og hun får ikke mer lån fordi hun er pensjonist. Disse pengene skal egentlig gå til damens sønn for å hjelpe han i økonomisk uføre.

Det som er viktig for oss er at vi sikrer oss, slik at vi får en verdi i huset hun har. Når hun dør, om hun ikke har gjort opp gjelden før den tid, før arvetakerene hennes får sin del, så får vi utestående + renter. Hvordan gjør vi det?

Svar:

Det virker som verdien er god nok i forhold til å tjene som sikkerhet for det aktuelle lånet. Sjekk først at vedkommende person ikke sitter i uskiftet bo, det kan utløse andre regelsett på visse områder. I utgangspunktet skal ikke dette ha betydning, men du skriver om flere arvinger, og vet at lånet skal gå til en av dem.

Bortsett fra dette, så har Statens kartverk gode pantedokumenter som kan lastes ned fra hjemmesiden. Disse må fylles ut, signeres, bevitnes og tinglyses. Etter dette har dere pant for kravet, og pengene kan disponeres av låntakeren. Det bør inngås en skriftlig avtale om lånet og om renter.

I forhold til tinglysingen av panteretten, så sikrer ikke denne mer enn 2 års renter, samtidig som renter ellers foreldes etter 3 år. Enkelte banker tilbyr såkalte "seniorlån" e.l., som innebærer at lånet ikke betjenes, men renter legges til lånet, og alt sikres under et stort pantedokument. Det samme kan nok gjøres i deres tilfelle. Pantedokumentets pålydende må da være så høyt at det dekker renter langt frem. Det er enkelte uløste spørsmål i forhold til denne typen pant, særlig i forhold til eventuelle kreditorer som får utleggspant på senere prioritet.

Med vennlig hilsen

Advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: