Personlig ansvar for merverdiavgift i AS?

Publisert: 30.08.2019
Emneord:

Jeg har hørt at man blir personlig ansvarlig for det som et AS skylder av merverdiavgift ved et oppbud? Stemmer dette?

Svar:

Nei, og ja. Utgangspunktet er klokkeklart. Et aksjeselskap er selv ansvarlig for sine forpliktelser. Det betyr at selskapets gjeld, herunder merverdiavgift, forblir i selskapet etter oppbud. (Oppbud vil si at selskapet selv begjærer seg konkurs).

Dersom gjelden, herunder merverdiavgift, har oppstått eller forblitt ubetalt som følge av klanderverdige forhold hos daglig leder, styreleder eller aksjeeier, så kan disse gjøres personlig ansvarlig for gjelden. Det må i tilfelle reises erstatningskrav mot dem. Dette følger av det såkalte "styreansvaret" som dels er lovfestet i aksjeloven og som dels bygger på ulovfestet rett.

Personer som ikke har de formelle rollene som jeg har vist til ovenfor, kan også gjøres ansvarlige på alminnelig skyldgrunnlag, dersom de reelt har stått for driften/forvaltningen av selskapet.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: