Permittert fra transportfirma

Publisert: 23.03.2020

Har en sønn som er vikar i et transport/spedisjonsfirma. Han har kontrakt ut juni-20. Alle fikk permitteringsvarsel denne uken. Han sier at fra neste uke har han ikke fått noen vakter. Hvilke rettigheter har han? Vil han kun få rett til dagpenger?

Svar:

Når en er permittert, så har en naturlig nok ikke vakter, med mindre permitteringen kun er delvis. Så lenge en er permittert, er en fortsatt ansatt. En har krav på å gjeninntre i stillingen straks det er arbeide til en. Når permitteringsperioden er over, inntrer lønnsplikten for arbeidsgiver.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: