Permittering i fødselspermisjon

Publisert: 04.02.2016

Har nå pappapermisjon fra 01.01.16 og 10 uker utover. Pga oljekrisen som er kommer jeg til å bli oppsagt fra min stilling. Hvilke rettigheter har jeg i forhold til oppsigelse og permisjon? Stemmer det at oppsigelsestiden ikke skal starte før permisjonstiden er ute? Hvilken lov eller paragraf kan jeg forholde meg til?

Svar:

Krav på ansettelse reguleres av arbeidsmiljøloven. Stønad under fødselspermisjon hører under folketrygdloven. Etter arbeidsmiljøloven er en gitt en rett til å komme tilbake til arbeidet etter fødselspermisjon. Arbeidsgiver må forholde seg til oppsigelsesfristene uansett. Oppsigelsesfristen skal regnes fra den 1. i måneden etter at oppsigelse blir formriktig meddelt deg. Bemerk at oppsigelsen skal være saklig begrunnet og fremsatt formriktig.

Spesielt må saklighetskravet være tydelig oppfylt fra arbeidsgivers side overfor en ansatt som er i permisjon, da det lett kan mistenkes at det er en medvirkende grunn til at nettopp du er valgt. Ingen oppsigelsesfrist løper i permisjonstiden. Du er således fortsatt ansatt i en tid tilsvarende oppsigelsesfristen etter at permisjonstiden er avsluttet.

Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15- 9, 2. ledd, 2. punktum som lyder: "Er arbeidstaker lovlig sagt opp til fratreden på et tidspunkt som faller innenfor dette tidsrommet, er oppsigelsen gyldig, men oppsigelsen forlenges med et tilsvarende tidsrom." Men, oppsigelsesfristen løper likevel i den perioden som foreldrepermisjonen måtte være forlenget utover 12 måneder.

Med vennlig hilsen

Advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: