Permisjon fra deltidsstilling

Publisert: 20.06.2016
Emneord: ,

Jeg jobber per nå 2 jobber. På det ene stedet jobber jeg 60 % i et vikariat og 47% som jeg har fast. Er det mulig å få søkt om ulønnet permisjon fra den 47% stillingen i 4 måneder? Kan arbeidsgiver avslå søknaden om ulønnet permisjon på grunnlaget at man skal jobbe et annet sted? Er ansatt i kommune.

Svar:

Dette spørsmålets løsning finnes i tariffavtalen/hovedoverenskomsten. Ta spørsmålet opp med din tilltsvalgte.

Med vennlig hilsen

Advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: