Pensjonsrettigheter for utenlandsk kone

Publisert: 31.07.2018

Jeg gifter meg med polsk dame neste år. Hva slags pensjonsrettigheter får hun hvis jeg faller fra? Når får hun disse eventuelle rettigheter og hvor mye? Hun har arbeidet i Norge i 6 år, men har ikke hatt stor lønn. Ca. 100 000 pr. år.

Svar:

Hvis du først ser på hva som er situasjonen hennes i dag - uavhengig av deg - så avhenger den av hvor mange års botid hun har i Norge. For å få full minstepensjon må hun ha 40 års trygdetid. Du finner mer om dette her: https://www.nav.no/no/Person/Pensjon/Alderspensjon/Relatert+informasjon/minste-pensjonsniv%C3%A5-tidligere-kalt-minstepensjon

Hvis hun gifter seg med deg, så kan situasjonen bli en del bedre, fordi hun under visse vilkår får mulighet til å få utbetalt 55 % av din tilleggspensjon i stedet for sin egen. Og hennes egen vil være svært lav fordi inntekten hennes har vært så lav.

Del denne artikkelen: