Pensjon til utenlandsk statsborger

Publisert: 06.08.2018

Min mann er 65 år, og har bodd i Norge i fem år. Han har vært hjemmeværende og tatt seg av våre felles barn som er i førskolealder. De siste to årene har han ikke kunnet ha lønnet arbeid pga. sykdom. Vil han ha rett til pensjon fra Norge? Han er fra et Afrikansk land, og venter på innvilgelse av norsk statsborgerskap.

Svar:

Når han ikke har lønnet arbeid, tjener han bare opp grunnpensjon. Gjør man det lenge nok, får man rett til det som kalles minstepensjon. Men det skal noe slikt som 40 års botid til for å opptjene fulle pensjonsrettigheter. Han kan derfor bare regne med å få en veldig liten pensjon.

Del denne artikkelen: