Pengekrav etter et år etter kjøp av festetomt

Publisert: 14.05.2020

Jeg har innløst en festetomt og har betalt summen i kontrakten som vi ble enige om. Advokatfirma som hadde saken på vegne av selger, kommer nå 14 mnd. i etterkant og krever 15 000 kr, da summeringen i kontrakten er feil. Det stemmer at summeringen i kontrakten er feil, og at de ulike postene til sammen skulle vært 15 000 kr mer. Kan advokatfirma kreve at dette betales nå så lang tid i etterkant, når de selv hadde skyld i at postene var summert feil?

Svar:

Pengekrav foreldes først etter tre år. Og hvis det er skjedd en summeringsfeil, men innholdet ellers er bindende for partene, så kan det fortsatt være grunnlag for å kreve betaling i hht.kontrakt. Det fremstår her som om du er enig i at summen opprinnelig var avtalt, men at det er skjedd en regnefeil. Normalt må man betale det som er opprinnelig avtalt. Konkret avgjørelse beror på en tolkning av den inngåtte avtalen.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: