Pappa vil gi bort penger fra uskiftet bo

Publisert: 08.04.2019

Pappa har solgt huset og flyttet på sykehjem. Han sitter i uskiftet bo etter at han ble enkemann for 40 år siden. Han ønsker å gi bort mesteparten av pengene fra hussalget til sine barn nå mens han selv er i live. Vi er 4 søsken - samt at han har et barn utenom ekteskapet som vi eller han ikke har sett/hatt kontakt med.

Spørsmålet er: Kan han bruke/gi bort penger etter hussalget etter fordeling som han selv vil - nå mens han er klar og i live? Er det noen begrensninger?

Svar:

Den som sitter i uskiftet bo, råder i utgangspunktet som en eier over alle midlene. Det er likevel noen begrensninger. Man kan ikke gi bort fast eiendom, eller selge dette til underpris (gavesalg). Den som sitter i uskiftet bo, kan heller ikke gi bort verdier som står i misforhold til boet. Dersom det gis forskudd på arv, har de andre arvingene rett til å få tilsvarende. Så lenge arvingene er enige og samtykker til gave/forskudd på arv, så er ikke dette noe problem. Merk også at han ikke sitter i uskiftet bo overfor barnet utenom ekteskapet.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: