Pant i sparekonto

Publisert: 20.03.2020

Jeg har fått et brev ifra Namsmannen om at de skal ta pant i sparekontoen min, som jeg syns er uakseptabelt og de tok et utleggstrekk på 10 000 kr i hver måned for det vil ikke bare ødelegge livet mitt men jeg vil miste alt av sunn fornuft.

Svar:

Dekningsloven § 2-5 har regler om beslagsfrihet for penger m.m.

I henhold til denne bestemmelsen kan det ikke tas beslag i skyldnerens penger eller bankinnskudd så langt de er nødvendige til underhold av skyldneren og husstanden inntil lønn eller annen inntekt neste gang forfaller. Utgangspunktet er at beslagsfriheten er begrenset til nødvendige midler for en periode på to måneder.

Det er standardiserte satser for avsetning til livsopphold. Det kan avsettes tillegg i visse tilfeller for særlige utgifter, for eksempel til medisiner, behandling osv. Avsetning til boligutgifter tar utgangspunkt i faktiske kostnader, så lenge disse kostnadene fremstår som rimelige og nødvendige.

Innestående på konto som overstiger avsetningene ovenfor kan det tas beslag i.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: