Pant i hytte man eier med andre

Publisert: 22.10.2018

Vi (min kone og jeg) ønsker å kjøpe hytte med min søster og mannen. De kan låne med pant i egen bolig, mens vi må låne med pant i hytta. At vi tar pant i en hytte som min søster og hennes ektemann er medeiere i, går ut over lånemulighetene deres. Det er et problem siden de kan tenke seg å bytte bolig om 3 år. Mulige problem om vi kjøper hytta sammen, men at kun vi står som eiere til de har kjøpt ny bolig? Vil en privat kontrakt kunne bøte for mulige juridiske skjær. Hva om: Dødsfall? Arv? Annet?

Svar:

Jeg er ikke sikker på at dette er et slikt problem som dere skisserer her.

Dere kan f. eks kun ta pant ved kjøpet i deres ideelle halvdel av hytta, den andre delen av hytta som tilhører din søster og hennes mann, vil fortsatt være fri for heftelser. Men om deres bank krever pant i hele hytta så ser jeg at dette kan være et problem. Men uansett så vil jo dette være en pantobligasjon som maks vil strekke seg til ca 1/2 verdien av hytta slik at hytta vil fortsatt kunne belånes av din søster/mann ut over dette. Det kan tenkes at deres bank også vil akseptere at senere obligasjoner skal ha lik prioritet som deres obligasjon hytta.

Dette er iallfall noen innspill i saken, en fullstendig gjennomgang av sakens utfordringer kan jeg naturligvis ikke få til her.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: