Overvåking av barn som er alene hjemme

Publisert: 06.03.2018

Jeg lurer på lovligheten i å kameraovervåke barn (10-årsalderen) som er alene hjemme? Må barna, egne og besøkende, informeres om dette? Hva hvis de ikke er informerte? Sist, er det lov å dele/sende videosnutter videre til andre foreldre uten barnas samtykke?

Svar:

Filming av barn i 10 års alder krever foreldrenes samtykke, men barna bør også informeres. I FNs konvensjon om barns rettigheter (Barnekonvensjonen) står det:

Artikkel 12 - Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører dem, og deres meninger skal tillegges vekt.

Artikkel 16 - Barnet skal ikke utsettes for tilfeldig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv. Det skal beskyttes mot ulovlig angrep mot ære og omdømme.

Del denne artikkelen: