Overtidsregler for vikar

Publisert: 15.01.2020

Jeg vet fra tidligere at regler for arbeidstid, overtid, hellidager etc. er komplisert. Jeg er ansatt (kontrakt) som vikar i et firma, jobber stort sett for øvrige i firmaet når det er sykdom, ferie, mv. Fredag ble jeg oppringt av firma om jeg kunne jobbe på lørdag, det sa jeg ja til. Jeg begynte lørdag kl. 0600 og jobbet til kl. 1930. Spørsmålet er hvordan det belønnes? Overtidsbetaling, event. krav til diett? Jeg jobber ikke daglig, sist var 2. jan.

Svar:

Lovens ordning er at arbeid ut over ni timer regnes som overtidsarbeid, jf. arbeidsmiljøoven § 10-6, jf. § 10-4. Du har rett til minst 40 % tillegg for overtiden.

Del denne artikkelen: