Overtatt bolig med utleiedel

Publisert: 13.08.2019

Har akkurat kjøpt oss hus med utleiedel som vi overtar den 15.sept. Huseier har nå sagt opp leietaker, men vi ønsker selvfølgelig at de skal fortsette å leie. Vi har havnet med i en diskusjon som kommer ingen vei. Utleier mener vi ikke kan endre prisen (Selv om markedet på leiligheter i kommunen er mye høyere), vi kan heller ikke endre på noen vilkår. Utleier har ikke betalt noe depositum, som de heller ikke mener vi kan kreve dem for nå. Hva er lov å ikke?

Svar:

Hvis dere overtar en bolig med et etablert leieforhold vil vilkårene for husleiekontrakten videreføres. Husleielovens bestemmelser gjelder for leieforholdet, og i lovens kapitel 4 er det gitt regler om leieprisvern. Begge parter kan kreve indeksregulering av husleien. Krav om endring må gjøres skriftlig og med minst ett års mellomrom. For husleieavtaler som har vart i over 2,5 år kan det kreves tilpassing til "gjengs leie". Tilpasning kan først skje 6 måneder etter at det er fremsatt skriftlig krav. Hvorvidt dere kan kreve depositum vil bero på hva som er avtalt. Etableres et helt nytt leieforhold står man friere til å avtale husleie og depositum.

Når det oppstår tvist med leietaker har utleier normalt rettshjelpsforsikring gjennom husforsikring/ innboforsikring. Slik forsikring kan da dekke en del av advokatkostnadene. Noen steder er det også husleietvistutvalg som kan tilby en kostnadseffektiv prøving av saken.

Del denne artikkelen: