Overta brors andel av leilighet uten dokumentavgift

Publisert: 02.07.2017

Jeg eier en leilighet sammen med min bror, og vurderer å ta over hele nå som han skal flytte ut. Er det mulig å gjøre dette uten dokumentavgift?

Svar:

Det vil som et klart utgangspunkt påløpe dokumentavgift ved en ordinær overtakelse av din brors andel av leiligheten. Dokumentavgiften vil på vanlig måte tilsvare 2,5 % av verdien av din brors eierandel.

Det finnes riktignok en begrenset teoretisk mulighet for å unngå dokumentavgift ved at du overtar din brors eierandel etter reglene om tvangsoppløsning av sameie, jf. sameieloven § 15. Etter min vurdering vil imidlertid vilkårene for fritak for dokumentavgiften neppe være tilstede i dette tilfellet. I tillegg vil det påløpe andre kostnader ved en slik fremgangsmåte.

Del denne artikkelen: