Overføre halvparten av gård til ektefelle

Publisert: 26.10.2017

Kan man overføre halve gården til ektefelle, slik at de vil eie like mye, om det etter de nye reglene ikke er odel på gården lenger? Slik at det ved arveoppgjør vil deles slik som det ville vært om det var et vanlig bolighus?

Svar:

Det kan dere i prinsippet kunne gjøre ja. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at dere i tillegg må opprette en ektepakt for overføringen av grunnbokshjemmelen til gården for at overdragelsen kan anses å være gyldig. Dette følger av ekteskapsloven § 50 (1). Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å kun utstede skjøte for gjennomføring av overdragelsen.

Del denne artikkelen: