Overføre fars barnetrygd

Publisert: 16.03.2020

Jeg er separert fra min mann og vi har to barn. Vi var enig om delt bosted for barna. Men nå en av barna har bestemt å ikke være med far lenger. Jeg tvinger ikke og far ignorerer den situasjon. Han kontakter ikke meg eller barn. Hvordan kan jeg søke om barnebidrag og få den del av barnetrygd som han får fortsatt?

Svar:

Utgangspunktet for NAV's beregning av bidrag er avtalen mellom partene. Det enkleste vil være å få på plass en ny avtale som viser den faktiske ordningen. Dersom far ikke vil medvirke til en slik løsning du måtte dokumentere eller sannsynliggjør den faktiske situasjonen på annet vis. Dersom barneverntjenesten har vært inne i familien vil de ofte kunne bidra med dokumentasjon. En annen mulighet er at barnehage eller skole bekrefter situasjonen dersom de har forutsetninger for dette.

Dersom disse muligheten ikke er aktuelle må du evt. reise en sak for retten for å få avgjort spørsmålet der.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: