Oppsigelsestid og korona

Publisert: 14.04.2020

Oppsigelsestid når man er permittert, har fått en jobb i Sverige den 1. august. Permittert i forbindelse med koronavirus. Hvis jeg sier opp i denne perioden, løper da oppsigelsestiden som normalt? Eller er det 14 dager? Kan jeg da sier opp meg til den 1. august i min oppsigelse? Er stor mulighet for at jeg er tilbake 100 % i jobb i mai eller begynnelsen av juni, bare da er de for seint for å lsende inn min oppsigelse, med tanke på jeg har 3 måneders oppsigelsestid. Hva kan jeg gjøre?

Svar:

Arbeidsavtalen din bestemmer hvilken oppsigelsesfrist du har. Hvis det ikke er bestemt noen oppsigelsesfrist i arbeidsavtalen, følges de frister som arbeidsmiljøloven oppstiller. Oppsigelsesfristen løper fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er inngitt.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: